اعتراض به نمره آزمون
1396/10/23 ساعت 00:00
به اطلاع می رساند داوطلبان گرامی در صورتی که به نمره خود اعتراض دارند می توانند تا تاریخ 96/10/30 اعتراض خود را به مرکز بهداشت شهرستان تابعه ارائه نمایند.
مهلت ثبت نام و ویرایش
1396/09/23 ساعت 00:00
به اطلاع داوطلبان گرامی می رساند مهلت ثبت نام تا روز جمعه 24 آذر ماه میباشد و این مهلت تمدید نخواهد شد همچنین زمان ویرایش و اصلاح اطلاعات روز شنبه 25 آذر تا یکشنبه 26 آذر خواهد بود
شروع ثبت نام آزمون بهورزی
1396/09/08 ساعت 00:00
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود درخانه های بهداشت تحت پوشش طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی وتخصصی برای بکارگیری افراد واجد شرایط درنظر دارد به استناد دستورالعمل های مندرج در آگهی تعدادی ازافراد واجد شرایط راازطریق امتحان عمومی،تخصصی ،مصاحبه و سیر مراحل گزینش براساس قانون گزینش برای پذیرش رشته شغلی بهورز مطابق جداول شرایط احراز ومحل های مورد نیاز بکارگیری نماید.

دریافت فایل آگهی

دریافت فرم تاییدیه شرایط اختصاصی