داوطلب گرامی مهلت ثبت نام در آزمون مورد نظر در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۲ به پایان رسیده است