داوطلب گرامی مهلت ثبت نام در آزمون مورد نظر در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ به پایان رسیده است