داوطلب گرامی مهلت ثبت نام در آزمون مورد نظر در تاریخ ۱۳۹۲/۵/۲۰ به پایان رسیده است